Minőség és környezeti politika

A CENTER-PRINT NYOMDA KFT. stratégiájával, üzleti céljaival és integrált minőség- és környezetirányítási politikájával összhangban végzi nyomdaipari termékeket előállító és szolgáltatási tevékenységét. Vállalkozásunk 1992 óta végzi ez irányú szakmai tevékenységét.

Céljaink:
Olyan színvonalú üzletmenet, nyomdaipari termékgyártás folytatása, amely ügyfeleink elégedettségének megtartása és az érdekelt felek követelményeinek betartása mellett biztosítja a CENTER-PRINT NYOMDA KFT. piaci pozíciójának megőrzését, megerősítését.

Céljaink elérése érdekében:

  • Nyomdaipari termék gyártói, szolgáltatói képességünknek – a megrendelőinkkel, beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal való hosszú távú és kölcsönösen előnyös együttműködésen alapuló – folyamatos javítását és a gyártási, infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését kiemelt és elsődleges feladatunknak tekintjük.
  • Ennek érdekében működtetjük, rendszeresen értékeljük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 14001 szabványnak megfelelő integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerünket. A minőségi, környezeti kockázatok és lehetőségek meghatározásával, elemzésével, ill. kapcsolódó intézkedésekkel tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani. Környezeti kockázatértékelésnél figyelembe vesszük az életciklus szemléletet.
  • A CENTER-PRINT NYOMDA KFT. hosszú távú céljaival összhangban elkészítjük éves minőségi és környezetvédelmi céljainkat, amelyek teljesítését rendszeresen értékeljük.
  • A vezetés gondoskodik a mindenkori követelmények teljesítéséhez szükséges feltételek, emberi, műszaki és pénzügyi erőforrások folyamatos rendelkezésre állásáról.
  • Tevékenységeinket a jogszabályok, társasági belső utasítások betartásával, az üzleti hatékonyság szem előtt tartásával és a minőségi követelmények teljesítésével végezzük. Szervezeti egységeink tevékenységüket szabályozott folyamatok alapján, átláthatóan és megbízhatóan végzik.
  • Fontosnak tartjuk, ezért törekszünk arra, hogy a tevékenységeink környezeti hatásait felügyelet alatt tartsuk, a vonatkozó környezetvédelmi elvárások betartásával és a munkatársi környezettudatosság fokozásával.
  • Elvárjuk, hogy mindenki ismerje tevékenységének hatását szolgáltatásunk minőségére, illetve környezeti teljesítményünkre. Minden munkatársunk felelős a munkája minőségéért.

A CENTER-PRINT NYOMDA KFT. vezetése a termék- és a szolgáltatásminőséget, a környezet védelmét, a környezetszennyezés megelőzését a működés meghatározó tényezőjének tekinti és az ez irányú elkötelezettséget minden munkatársától és a KFT. megbízásából dolgozó vállalkozótól elvárja.


Elnyerte tetszését munkánk?

Kérjen tőlünk ajánlatot!