Elnyert pályázataink

GINOP-1.2.1-16-2017-00520

Kedvezményezett neve: Center-Print Nyomda Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A Center-Print Nyomda Kft. termelési kapacitásának bővítése az előállított termékek minőségének maximalizálásával
Támogatás összege: 175.072.655 Ft
Támogatás mértéke: 50 %
Befejezés dátuma: 2019.03.08.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00520
Projekt megvalósítás helye: 4027 Debrecen, Füredi út 76.; 19930/A/7 hrsz

Projekt tartalmának bemutatása:

A vállalkozás projektben megfogalmazott fejlesztését jellemzően azon probléma indukálta, hogy az ofszetnyomó technológia révén előállítható minőségi termékek iránti igény lineárisan nő, valamint új igények jelentek meg, melynek során a termelési kapacitás maximális kihasználtsága korlátozza továbbfejlődési lehetőségeket. A vállalkozásfejlesztés fizikai megvalósítására és a bővítésre alkalmas területtel rendelkezett, a növekedését és továbbfejlődési lehetőségeit technológia berendezései állományának, gyártó, termelési kapacitás növelésével képes volt elérni. A vállalkozás menedzsmentje már korábban stratégiai célként tűzte ki hosszú távon a széles portfólió elérése, bővítése érdekében a technológiai állományuk folyamatos bővítését, modernizálását a térségbeli meghatározó pozíció elérése érdekében. A vállalkozás piacon elfoglalt pozíciója jó, legfőbb vásárlói a kelet-magyarországi és romániai magánszemélyek, valamint mikro, kis és közepes vállalkozások. A jövőben növekedést realizál mind a hazai, mind az export piac tekintetében, mely minőségi termékek iránti igény növekedése teszi szükségessé a kapacitásbővítést. A cég az alábbi termékeket állítja elő megrendelői igényeknek megfelelően: könyvek, újságok, programfüzetek, folyóiratok, magazinok, ügyviteli nyomtatványok, számlák, csekkek, gyógyszercímkék, stancolt és ragasztott dobozok, prospektusok, jegyzettömbök, reklámanyagok, szórólapok, brossúrák, műszaki leírások, használati útmutatók, naptárak, meghívók, belépőjegyek, bérletek, CD borítók, meghívók, oklevelek, perszonalizált, megszemélyesített termékek, postai küldemények. A cég tevékenysége biztosításához megfelelő végzettséggel, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat. A technológiai fejlesztés megvalósítása révén a vállalkozás új piacra történő belépését is megvalósítja, mely a nagy volumenű gyógyszeripari, valamint a kisszériás, egyedi, kis sorozatgyártású igényes csomagolás piacán jelenik meg. Elmondható, hogy a projekt részeként beszerzett eszközzel a vállalkozás a jelenlegi tevékenységeihez kapcsolódóan és azokon túl is új termék előállítását, szolgáltatás biztosítását tudni nyújtani, vagyis többféle termék előállítására, szolgáltatás nyújtására képes, mely a vállalkozás jövedelmezőségét, stabilitását és exportképességét jelentősen javítja és egy intenzív növekedési pályára helyezi. A projekt eredményeként bővült a vállalkozás korszerű technológiára épülő eszközparkja.

A projekt keretében az alábbi eszköz, technológiai gép, berendezés beszerezése valósult meg: 1 db KOMORI GL-540C H-UV Hybrid konfigurációjú íves ofszet nyomógép


GINOP-2.1.8-17-2017-01274

Kedvezményezett neve: Center-Print Nyomda Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A Center-Print Nyomda Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
Támogatás összege: 15 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 47,74 %
Megvalósítás kezdete: 2018.04.13.
Befejezés dátuma: 2018.06.08.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-01274
Projekt megvalósítás helye: 4027 Debrecen, Füredi út 76.; 19930/A/7 hrsz

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt részeként beszerzett eszközzel a vállalkozás a jelenlegi tevékenységeihez kapcsolódóan új termék, szolgáltatás jön létre, vagyis többféle termék előállítására, szolgáltatás nyújtására lesz képes, mely a vállalkozás jövedelmezőségét, stabilitását és exportképességét jelentősen javítja és egy intenzív növekedési pályára tudja helyezni. Állandó termelési érték mellett a ráfordítások csökkentésével nő a hozzáadott érték és a szükséges alvállalkozói szolgáltatás igénybevétele is csökken. A projekt eredményeként bővül a vállalkozás korszerű technológiára épülő eszközparkja. A projekt eredményeként beszerzendő brosúragyártó berendezéssel a vállalkozás az igénybe vett alvállalkozói szolgáltatások mértékét jelentősen csökkenteni tudja, mely hozzájárul a vállalkozás jövedelmezőségéhez, a pontos gyártási határidők betartásához, valamint a versenyképes árképzési stratégia megteremtéséhez. A Center-Print Nyomda Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság olyan új termékek előállítását fogja tudni önállóan elvégezni, melyre eddig nem kerülhetett sor, mivel a rendelkezésre álló géppark nem tette lehetővé ezek előállítását. Ezen termékek a fekvő A4 méretű brosúrák gyártása. A jelenlegi termékpalettán a nyomdatermékek széles skálája megtalálható egészen a kis példányszámú névkártyáktól a nagypéldányszámú könyveken, a széles formátumú marketing anyagokig, épülethálókig. A Horizon VAC-1000L/SPF-200A brosúragyártó berendezés beszerzése a vállalkozás számára abszolút pozitív hatással bíró beruházás. A beruházás megvalósításával, tehát az adaptív innováció révén nő a vállalkozás versenyképessége, mivel a jelenlegi tevékenységeihez kapcsolódóan új termék, szolgáltatás jön létre, vagyis többféle termék előállítására, szolgáltatás nyújtására lesz képes, valamint a jelenlegi tevékenységeihez kapcsolódóan lényegesen módosított, vagy jobb minőségű termék, szolgáltatás jön létre. Állandó termelési érték mellett a ráfordítások csökkentésével nő a hozzáadott érték és a szükséges alvállalkozói szolgáltatás igénybevétele is csökken. Ennek megfelelően nő a vállalkozás jövedelmezősége, mivel a termék előállításával kapcsolatos költségek jelentősen csökkenthetőek, az alvállalkozói munka igénybevételének csökkentésével. Egyre nagyobb igény jelentkezik a vállalkozás meglévő ügyfélköre és az ajánlatkérő új ügyfelek részéről a néhány lapos röpiratok, kis terjedelmű könyvek készítésére, melyeket csak jelentős alvállalkozói igénybevétellel tud szállítani a vállalkozás a megrendelőik részére. Az A4 méretű brosúrák előállításával új piacokon való megjelenés lehetősége is megnyílik a vállalkozás előtt. A vállalkozás vezetője az előzetes egyeztetések alapján bízik abban, hogy a beruházás megvalósítását követően export piaci lehetőségek is nyílnak a számukra, főként Romániába és a környező országokba és európai vállalatok számára történő szállítások tekintetében.

A projekt keretében az alábbi eszköz, technológiai gép, berendezés beszerezése valósult meg: 1 db Horizon VAC-1000LSPF-200A brosúragyártó berendezés


Elnyerte tetszését munkánk?

Kérjen tőlünk ajánlatot!

CenterPrint