Reviste, broșuri

Cei mai buni comunicatori ai localitaților înconjurătoare sunt revistele și ziarele sîptămânale, lunare și trimestriale, multe dintre acestea fiind editate și tipărite de departamentul nostru de creație.

  • Ziare și reviste săptămânale, lunare
  • Ziare și reviste publicate trimestrial
  • Editoriale periodice
  • Reviste

Elnyerte tetszését munkánk?

Kérjen tőlünk ajánlatot!